Jan-Paul Rutten namens Gulpener Bierbrouwerij

18.02.21-007 logo 10 jaar immens

LID EN FOUNDING PARTNER VANAF HET EERSTE UUR

Aan het woord:

Jan – Paul Rutten, Gulpener

Jan Paul Rutten Ur-Hop

“Mijn voorganger John Halmans was actief betrokken bij de oprichting. Gulpener is een van de ‘founding partners’ van IMMENS. Onze bijdrage gebeurde vanuit een maatschappelijke overtuiging en betrokkenheid. Een jaar of vijf vóór de oprichting zijn we intern gestart met het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen we sindsdien via Radar. Momenteel zijn dagelijks gemiddeld vijf personen bij ons aan het werk via Radar. De doelstellingen van Immens sloten volledig aan bij onze eigen ambities.

Die gezamenlijke ambities van de IMMENS leden zijn even actueel als tijdens de oprichting. Hoewel het “speelveld” fors veranderd is, vooral door de veranderende arbeidsmarkt.

Waarom IMMENS

Intern praten wij bij Gulpener over twee soorten duurzaamheid; de technische kant (zorg zo goed mogelijk voor het milieu) en de maatschappelijke kant (hoe ga je om met je mensen en je omgeving). Immens vult deze maatschappelijke duurzaamheid goed in. Het IMMENS-lidmaatschap levert ons regelmatig nieuwe inzichten, een interessant netwerk, en een goede relatie met de andere bestuursgenoten.

Betrokkenheid Gulpener

Ik ben persoonlijk bij IMMENS betrokken als bestuurslid. Gulpener beschouwt MTB als een zakelijk partner en neemt geregeld diensten af wanneer die passen binnen de activiteiten. Dat gebeurt naar grote tevredenheid. Bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen zou ik een lidmaatschap zeker aanraden.

Advies aan de stichting

De stichting is intensief bezig zich aan te passen aan het nieuwe “speelveld” waarin het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet alleen maar gedaan wordt vanuit een maatschappelijke overtuiging. De overheid geeft steeds meer richtlijnen (wet- en regelgeving) om bedrijfsdeelname te stimuleren.  De toenemende vraag naar laaggeschoolde arbeidskrachten als gevolg van de krapte, biedt nieuwe kansen. IMMENS kan hierop inhaken door meerwaarde voor haar leden te creëren.“