Marc Roemen namens Polygarde

18.02.21-007 logo 10 jaar immens

LID EN FOUNDING PARTNER VANAF HET EERSTE UUR
Aan het woord:
Marc Roemen, Polygrade

Marc-krop
Vanaf de start is Polygarde een betrokken partner en founder.

Reden van partnerschap
“MTB en wij deelden toen al dezelfde visie over mens en werk. Beiden vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Met de oprichting van de stichting creëerden we een extra podium en maakten er een missie van. Dit was het enige initiatief dat er 10 jaar geleden werd ondernomen. Alle partners delen de visie en missie waar IMMENS voor staat.

Eigen ervaring
Polygarde maakt veel gebruik van MTB diensten als; catering, schoonmaak en Businesspost. Ook hebben wij mensen gedetacheerd als beveiliger of verkeersregelaar. In de jaren bij Polygarde heb ik geleerd dat mensen excelleren als ze de juiste aandacht en waardering krijgen. Zo hadden wij een medewerker gedetacheerd die graag in de beveiliging wilde werken. Hiervoor moest hij door ons worden opgeleid. De verwachten waren laag. De persoon in kwestie beschikte niet over de juiste startkwalificatie en zijn stugge persoonlijkheid vergrootte de uitdaging. Tijdens zijn opleiding en stage kreeg hij alle aandacht en begeleiding. Eenmaal aan de slag, bleek de klant lyrisch over zijn prestaties. Sterker nog, klanten vroegen specifiek naar hem. Uit een evaluatie kwam naar voren dat onze medewerker erg vriendelijk en behulpzaam was. Met zijn proactieve houding zag hij extra klusjes. Dat is het mooie aan werken met mensen van MTB. Biedt ze de juiste aandacht zodat ze zich optimaal ontwikkelen.

Evaluatie IMMENS
Gedurende 10 jaar hebben zich positieve ontwikkelingen voorgedaan. Maar er kan meer. Bijdragen van de betrokken ondernemers mogen wat mijn betreft meer gestimuleerd worden. Laat ze bijvoorbeeld diensten en producten bij elkaar inkopen. Zo biedt MTB een variëteit aan diensten in Joint Ventures. Laat ondernemers bijvoorbeeld hun post bezorgen door BuisinessPost. Hiermee
vergroten we arbeidskansen voor mensen. Hoewel het voor ons zakelijk niet van toegevoegde waarde is, leren we van de inspirerende verhalen van andere partners.

Advies
Mijn advies aan de partners; praat regelmatig over IMMENS en ons maatschappelijk doel. Biedt als MVO platform meer variatie in je programma. Er zijn inmiddels meer MVO podia met vergelijkbare programma’s erbij gekomen. Stimuleer ‘inkoop’ van MVO door ondernemers zich af te laten vragen welke bijdrage ze zelf leveren. Die kennis mag gedeeld worden door IMMENS en MTB.”