MVO Nederland

logo_mvoIMMENS is partner van MVO Nederland. MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO); hét startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen.

MVO Nederland inspireert en motiveert ondernemers om met MVO aan de slag te gaan. Op zo’n manier dat People, Planet en Profit centraal staan in alle bedrijfsprocessen en ondernemersbeslissingen. Van inkoop tot sales, van productie tot personeelbeleid. MVO Nederland geeft ondernemers praktische tips, laat goede voorbeelden zien en verwijst door naar handige contacten.

MVO Nederland bouwt aan een dynamisch en snelgroeiend MVO-bedrijvennetwerk van ruim 1200 bedrijven en organisaties – groot en klein, uit allerlei sectoren. Met daarin koplopers, echte MVO-kanjers, maar ook bedrijven die net de eerste stappen zetten op weg naar duurzaamheid.

MVO Nederland werkt nauw samen met brancheorganisaties, kamers van koophandel, de EVD en werkgeversverenigingen om MVO direct te vertalen naar marktkansen in de branche, de regio en de keten. Zo bereikt MVO Nederland nu al meer dan 100.000 ondernemers.

MVO Nederland is een platform en aanspreekpunt voor alle partijen die MVO-activiteiten (willen) ondernemen. Als onafhankelijke stichting stimuleert MVO Nederland de samenwerking tussen bedrijven, ondernemersorganisaties, overheid, maatschappelijke organisaties, onderzoek en onderwijs.

MVO Nederland is in 2004 opgericht door het Ministerie van Economische Zaken. De programmaraad, met vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s en overheden, adviseert en toetst vanaf de zijlijn.

www.mvonederland.nl