Triple P

triplep1De maatschappij verandert. Ook waarden en normen. Organisaties worden steeds meer afgerekend op hoe ze handelen. Door consumenten, klanten, zakenrelaties, buurtbewoners of het eigen personeel. De samenleving ervaart immers in de toenemende mate de effecten van sociale en ecologische erosie. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is daarom een geïntegreerd onderdeel van moderne bedrijfsvoering en bedrijfsstrategie.

triplep2Organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn op zoek naar de dynamische balans tussen economische, sociale en ecologische resultaten. Deze organisaties boeken betere resultaten, voor zowel het bedrijf als de samenleving. Herbezinning op ondernemen loont. Steeds meer is duidelijk dat het achterliggende gedachtegoed doorslaggevend is voor succes op middenlange en lange termijn. Een goede reputatie en sterke positionering van uw onderneming is niet meer vanzelfsprekend. Een inspirerende visie is onontbeerlijk.

 

  • Profit: Zonder winst te maken kunt u niet blijven voortbestaan. Echter People en Planet bepalen steeds meer de voorwaarden waaronder die financiële winst kan en mag worden gemaakt.
  • Planet: betreft de effecten op het milieu. Hoeveel en welke grondstoffen gebruikt uw bedrijf?
    Vervuilt u de omgeving met geluid of de uitstoot van giftige stoffen? Kortom, alle gevolgen voor het (leef)milieu. Is uw bedrijf reeds Cradle to Cradle?
  • People: heeft betrekking op de mensen binnen en buiten het bedrijf. Hoe gaat u om met uw werknemers? Welke relatie heeft u met uw directe omgeving?