Jaarlijks publiceert UWV ‘Regio in Beeld’. In deze publicatie wordt een beeld geschetst van de samenstelling van groepen werkzoekenden en werkenden alsmede de ontwikkeling van werkgelegenheid en de vacaturemarkt. Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan knelpunten in de aansluiting tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt en oplossingsrichtingen voor deze knelpunten.

De arbeidsmarkt is sterk aan verandering onderhevig door ontwikkelingen zoals automatisering, flexibilisering van arbeidscontracten en het ontstaan van nieuwe beroepen. Dit jaar is het centrale thema van Regio in Beeld ‘het realiseren van een evenwichtige en duurzame arbeidsmarkt’.

Vorig jaar hebben wij Regio in Beeld ook gepresenteerd aan onze samenwerkingspartners en op 29 oktober geven wij daar graag vervolg aan met de nieuwe publicatie ‘Regio in Beeld 2019’!

Dit in combinatie met de fascinerende wereld van Brightlands Smart Services Campus en enkelen interessante partijen die daar met nieuwe ontwikkelingen bezig zijn.

Wilt u er dit jaar ook (weer) bij zijn, reserveer dan 29 oktober in uw agenda.

Ontvangst is vanaf 16.30 uur en het programma eindigt met een borrel en hapjes tot 20.00 uur.

Graag tot dan!

Manuel Stoffels, regiomanager UWV WERKbedrijf Zuid Limburg

Ton Smeets, voorzitter IMMENS

Ben Theeuwen, Voorzitter Sprinc

Ton Mans voorzitter Kom’mit

Opvolger Peter Verkoulen, CEO Brightlands Smart Services Campus

Recent Projects