Terugblik afscheid Hans Verwijlen, bestuurder MTB en Voorzitter IMMENS

A F S C H E I D   H A N S   V E R W I J L E N ,  B E S T U U R D E R   M T B  
Na 13 jaar aan het roer van MTB te hebben gestaan is het tijd voor Hans Verwijlen om aan een nieuwe uitdaging te beginnen. Want stoppen met werken is niets voor Hans.
 
Met veel inzet en betrokkenheid heeft hij MTB met een gericht doel bestuurd. Zijn missie om mensen zoveel en zo duurzaam mogelijk aan het werk te helpen, ging niet onopgemerkt voorbij.
 
Afgelopen maand hebben we als MTB, in gezelschap van IMMENS partners, relaties en klanten, persoonlijk afscheid van Hans genomen en stonden stil bij zijn boodschap. Namelijk; werk moet voor iedereen bereikbaar en toegankelijk zijn.
 
De filosofische, verrassende en humoristische inzichten van Menno de Bree over het begrip ‘werk en geluk’, zette menigeen aan het denken en vormden de bekroning van Hans zijn afscheidsavond.
 
Wij danken Hans nogmaals voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid en wensen hem veel succes met zijn nieuwe uitdaging!

Recent Projects